Izaberi jezik:

Ružica Mrdaković Cvetković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Megatrend univerzitet, Beograd.

PERIODIKA

IZMENE REGULATIVE U OBLASTI SUBVENCIJA (SISTEM DRŽAVNE POMOĆI) U PRIVREDI SRBIJE I UPRAVLJANJE PREDUZEĆIMA

U ovom radu pokušaćemo da objasnimo šta je to državna pomoć, kojim su se ciljevima rukovodili kreatori ekonomske politike predlažući da se usvoji Zakon o kontroli državne pomoći i šta to znači za preduzeća u Srbiji i druge korisnike raznih vidova državnih subvencija. Preduzeća će morati da se prilagođavaju novim tržišnim uslovima privređivanja, pa bi u skladu s tim i menadžment privrednih subjekata trebalo da uskladi svoju politiku upravljanja preduzećima novoj regulativi koja je usklađena uslovima poslovanja u zemljama Evropske unije. Razmatra se i kakve se obaveze ovim propisom uvode za korisnike državne pomoći i za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, koji će posle usvajanja za­kona imati obavezu da dostavljaju određene podatke Trezoru Republike Srbije, zaduženom za vođenje evidencije o tzv. državnoj pomoći. Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zakona o kon­troli državne pomoći i dostavila ga Skupštini Republike Srbije na usvajanje. Sistem državnih subvencija ima uticaj na poslovanje u privredi i razni vidovi državne pomoći stimulišu i podstiču razvoj određenih privrednih grana, regiona ili privrednih subjekata izvoznika. Ovim merama nastoji se da se uvede jedinstvena evidencija svih državnih subvencija, koja bi omogućila efikasnije upravljanje mehanizmima podsticaja. U tržišnim ekonomijama, kao što su zemlje članice Evropske unije, ovakvi vidovi „mešanja“ države u privredni život moraju biti pod kontrolom, a sve u cilju eliminisanja nelojalne konkurencije na slobodnom evropskom tržištu. U pripremi i primeni propisa iz ove oblasti možemo koristiti iskustva zemalja koje su dalje od nas odmakle u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a pre svega bivših jugoslovenskih republika - Slovenije i Hrvatske.

ç