Rušali Saha

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za studije vazduhopolovstva, Nju Delhi, Indija

PERIODIKA

VISOKO NEBO – NISKE TENZIJE: MOGU LI INDIJA I KINA DA PRONAĐU ZAJEDNIČKI INTERES U SVEMIRU?

Suparništvo iz Hladnog rata preneto je i u svemir kada su Sovjeti lansirali Sputnjik 1957. godine, što je dovelo do toga da svemir bude prepoznat kao četvrto područje ratovanja. Kako se monopol Sjedinjenih Država i bivšeg Sovjetskog Saveza gubio, nastajao je prostor za nove aktere koji se pojavljuju u Aziji, gde su Kina i Indija, zbog svojih ulaganja u svemirsku tehnologiju još pedesetih godina 20. veka, imale značajnu prednost. Ovaj rad prati razvoj svemirskih programa ove dve azijske zemlje i utvrđuje kako su ti programi prilagođeni da ispune njihove težnje da postanu globalne svemirske sile. U kontekstu kompetitivne saradnje koja karakteriše njihove sveukupne bilateralne odnose, rad procenjuje tendencije njihovih nacionalnih svemirskih programa u cilju predviđanja da li će se kinesko – indijski odnosi kretati ka sukobu ili saradnji. S obzirom na slične ambicije obe države u svemiru, u radu se zaključuje da postoji prostor za saradnju, kao i za konkurenciju, a kojim putem će ove zemlje krenuti u velikoj meri zavisi od njihovih nacionalnih interesa i daljeg razvoja njihovih budućih projekata.

ç