Изабери језик:

Ристо Митровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Европски универзитет Брчко Дистрикт

АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТРИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Двадесети вијек је у Сједињеним Америчким Државама донио бројне новине у свим аспектима друштвеног живота укључујући и политику и ангажман у истој. Локалне и државне политике које су до тада биле строго повјераване изабраним чиновницима постале су предмет интересовања новоформираних организација задужених за прикупљање података о политикама, њихово анализирање и, кроз закључке, давање препорука о даљим акцијама потребним за побољшање постојеће или стварање нове политике у одређеној сфери политичког дјеловања.

Сагледавањем једновјековног историјата аналитичких центара у Сједињеним Америчким Државама познатијим под именом „тинк тенкс“ (think tanks) могуће је увидjети како је мјењање политичке и социо-економске климе државе утицало на потребу за прилагођавање оваквих институција што је изњедрило бројне облике дјеловања и нове сфере интересовања аналитичких центара Сједињених Америчких Држава. Поред тога, развој нових технологија наметнуо је и прилагођавање аналитичких центара истим кроз кориштење нових медијума за презентацију постигнућа и заговарање промјена које њихове анализе сматрају потребним.

Кроз анализирање начина дјеловања, утицаја политичких оријентација, презентовања резултата истраживања али и финансијског елемента ових организација добијамо бољи увид у значај оваквих организација у модерним политичким токовима једне од најмоћнијих држава свијета.