Изабери језик:

Реља Б. Жељски

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Академија за националну безбедност, Београд.

периодика

УЛОГА ПРОПАГАНДНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЛИТИЧКИМ ПРЕВРАТИМА

У раду ће бити анализирани и научно сагледани улога и значај пропагандних активности које имају за циљ пружање помоћи инспираторима (идеолозима), финансијерима, организаторима и спроводиоцима политичких преврата, почев од припремне, па све до завршне фазе њиховог деловања. Посебна пажња биће посвећена безбедносним аспектима појединих специфичних инструмената (поступака и средстава) који су све присутнији у спровођењу пропаганде осмишљене да буде подршка политичком преврату, као што су пласирање дезинформација и лажних вести (fake news), како би се одговорило на хипотетичко питање „да ли су лажне вести за превратнике заправо добре вести?”. Такође, завршни део рада ће бити фокусиран на решења, технике и тактике које стоје на располагању структурама у чијој надлежности се налази супротстављање негативним ефектима „злонамерне” пропаганде, посебно оне која је стављена у функцију политичког преврата.

периодика

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СЛОЖЕНИХ ОБЛИКА ПОЛИТИЧКОГ НАСИЉА: ТЕРОРИЗАМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗУ ОД 1994. ДО 2009. ГОДИНЕ

Тероризам који je ескалирао на Северном Кавказу после распада СССР-а већ дужи низ година се налази у фоку­су деловања свих политичких чинилаца у Руској Федерацији, будући да представља највећу претњу по националну безбедност, а крајем деведесетих година ХХ века је био један од кључних фактора који су ову земљу довели на корак од територијалне дезинтеграције. У раду je показано да севернокавкаски етно-сепаратистички тероризам представља једну од карика у ланцу глобалног тероризма радикалних исламиста џихадиста, чији je циљ стварање универзалне муслиманске државе засноване на шеријатском праву. Анализирају се узроци и основе овог облика политичког насиља на територији Руске Федерације, као u његове особености у односу на активности терористичких организација у дру­гим деловима света. У форми сажетих студија случаја да­та je ретроспектива организовања, извођења и последица највећих терористичких напада за које су одговорни терористи са Северног Кавказа, као и реакција руских државних органа, а пре свега безбедносних структура, на ову врсту изазова.