Izaberi jezik:

Ratomir Milikić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za savremenu istoriju, Beograd

PERIODIKA

(NEGATIVNE) PERSPEKTIVE UČLANJENJA KOSOVA I METOHIJE U SAVET EVROPE – OSVRT NA SRPSKO I MEĐUNARODNO ISKUSTVO

U radu se sa istorijskog aspekta sažima iskustvo Srbije (SRJ, SCG) prilikom pristupanja Savetu Evrope, i analiziraju se kvalifikacije koje su potrebne za članstvo u toj panevropskoj organizaciji. Komparativnom metodom se sagledavaju iskustva i zahtevi koji su bili postavljeni Srbiji i obrazlaže se zbog čega to ne bi bilo realno ostvarljivo kada je u pitanju eventualni zahtev za članstvo KiM. Takođe, u radu se iznose i dosadašnje tačke saradnje Prištine sa Strazburom, kao i pregled relevantnih stavova organa te organizacije o KiM. Sama činjenica da nemali broj članica SE nije priznao samoproglašenu nezavisnost KiM dodatno usložnjava eventualni zahtev za članstvo, koje očigledno ne bi moglo da prati dosadašnje konsenzualne odluke donošene u Savetu Evrope.

ç