Izaberi jezik:

Rastko Jović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

MEĐURELIGIJSKI DIJALOG KAO IMPERATIV U PRAVOSLAVNOM HRIŠĆANSTVU

Rad obrađuje problematiku međureligijskog dijaloga u kontekstu razvoja neophodnih teorijskih osnova u vezi sa samopoimanjem pravoslavnih. Čini se da je osnovni preduslov ekumenskog dijaloga pitanje identiteta hrišćana, koji neretko ostaje nejasan ne pružajući dovoljno sredstava za uspešno vođenje dijaloga. Nejasno određen identitet Crkve i pravoslavnih hrišćana samo će dodatno onemogućavati adekvatnu misiju i dijalog. Koristeći se bogatstvom pravoslavne tradicije, pokušali smo da pokažemo dinamičku prirodu hrišćanskog identiteta, njegovu inkluzivnu i afirmativnu prirodu za drugog i drugačije. Crtajući obrise pravoslavne posebnosti, sve više postajemo svesni da međuverski dijalog nije dodatak našeg postojanja kao hrišćanske Crkve, nego njen suštinski imperativ i uslov postojanja.

ç