Izaberi jezik:

Radmila Radić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

PERIODIKA

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA I EKUMENSKI POKRET, 1918-1941

Srpska pravoslavna crkva bila je jedan od osnivača ekumenskog pokreta. Osim iskrenih pristalica ekumenskog dijaloga, u njenim redovima bilo je i kritičara, ali rezerve SPC proizašle su iz uverenja da je reč o složenom pitanju dogmatske, pravne i disciplinske prirode koja bi sve pravoslavne crkve trebale da reše. SPC je bila uključena u razne ekumenske organizacije i pokrete i imala je predstavnike u brojnim telima koja su dala značajan doprinos približavanju Crkava. Održavala je prijateljske odnose sa mnogim protestantskim konfesijama, posebno sa Anglikanskom crkvom. Tokom 1930-ih početne nade u anglikansko i pravoslavno crkveno jedinstvo s početka 1920-ih pokazale su se neostvarivim. Ovaj prilog je pokušaj da se na osnovu dosadašnjih istraživanja napravi pregled pozicije, uloge i doprinosa Srpske pravoslavne crkve ekumenskom pokretu između dva svetska rata.

ç