Изабери језик:

Радица Недељковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

периодика

ДРАГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ: РАЗМИШЉАЊА О СЛОБОДИ И МОРАЛУ

Многим значајним људима историја је тек одредила право место. Некад се неко време у коме доминирају „победници” огреши о неким људима, међутим, праве вредности време не брише. Кад тад без обзира на сва потискивања и сакривања јачином своје вредности разгрну таму и испливају на светло дана. Један од интелектуалаца који је дошао у сукоб са два ауторитарна система, оличена у две ауторитарне личности (Пашић и Тито), који је много неправди и зла претпео од њих, дуго био заборављен, а који се својом величином и својим делима у пуном сјају враћа на научну сцену Србије је и двоструки доктор Сорбоне – Драгољуб Јовановић. Циљ овог огледа је двострук: са једне стране он би представљао још један допринос истинској рехабилитацији неправедно потиснутог и заборављеног значајног српског интелектуалца, а са друге стране, његово схватање слободе и морала, посебно моралних вредности, може бити корисно у трагању за моралним орјентирима у временима аморалног морализма и „либералног фашизма”. У циљу да се укаже на допринос Драгољуба Јовановића, схватању слободе и морала, у раду ће се коришћењем историјске, компаративне методе и методе теоријске анализе, аналитички приступити и теоријски објаснити трендови промена у схватању слободе и морала, имајући у виду историјску генезу, да њихов савремени облик представља, у великој мери, одјек онога што се дешавало у прошлости. Друштвени и научни циљ овог рада садржан је у афирмацији поруке коју нам Драгољуб шаље и својим делом сведочи, а која треба да нам буде нит водиља у овим временима: морал и слобода нису физичке категорије већ стање духа. Човек је изнутра слободан и нико никада не може да му одузме слободу и да га натера да буде неморалан ако сам на то не пристане.