Izaberi jezik:

Radenko Mutavdžić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

PERIODIKA

UTICAJ NATO NA BEZBEDNOST I KOSOVSKU POLITIKU SRBIJE

Cilj rada je da ukaže na osnovne aspekte o kojima Srbija mora voditi računa u vođenju svoje bezbednosne politike, posebno prema Kosovu i Metohiji. Ovde se izdvajaju tri bitna aspekta. Prvi je uticaj koji NATO ima u Evropi, regionu i mirovnoj misiji KFOR, drugi je očuvanje nacionalne bezbednosti i treći je aktivan pristup zaštiti i očuvanju interesa Srbije u svojoj južnoj pokrajini. U sagledavanju ova tri aspekta polazi se od bitnih pretpostavki da Srbija u vođenju svoje bezbednosne politike mora (1) uvažiti međunarodno okruženje i interese koje pojedine države, a pre svih velike sile, SAD, Rusija i Kina, imaju u regionu Balkana i Jugoistočne Evrope, (2) sačuvati svoju fizičku i ontološku bezbednost i (3) osigurati svoje vitalne interese na Kosovu i Metohiji u zaštiti i pomoći srpskom stanovništvu, očuvanju srpske kulturne baštine i imovine na koju polaže pravo. Granični markeri kosovske politike Srbije treba da budu, na jednoj strani, nepriznavanje samoproglašene „ države “ Kosovo, a na drugoj, aktivan pristup svim pitanjima i rešavanju problema koji proizilaze iz stvarne situacije na Kosovu i Metohiji, na nivou Ujedinjenih nacija, Evropske unije i regionalnih inicijativa, zatim u bilateralnim odnosima sa državama koje utiču na status i stanje u pokrajini, najviše sa SAD, kao i u započetom dijalogu sa lokalnim vlastima u Prištini uz međunarodno učešće. Suštinska poruka takve kosovske politike Srbije je da se ne odriče svoje teritorije i istorije, ali da konstruktivnim pristupom stvarnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, bilo kako da se ona menja, nastoji da osigura svoju bezbednost, budućnost srpskog naroda u pokrajini i da doprinese mirnom rešavanju složenih pitanja u regionu.

ç