Изабери језик:

Раде Вељановски

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

ИСКУШЕЊА МЕДИЈСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

Промене које се догађају у медијским системима постсоцијалистичких земаља део су укупне транзиције која је захватила ове земље. Ради се о процесу прилагођавања и прихватања принципа и стандарда који су настали у земљама које се сматрају демократским, а на подручју Европе о регулаторном оквиру конституисаном у организацијама и институцијама Европске уније. Предмет анализе овог рада су проблеми који у процесу промена могу да угрозе пут ка демократизацији јавне сфере и друштва у целини. Појаве као што су: комерцијализација, конзумеризам, концентрација власништва, фрагментација публике и друге, могу медијску транзицију да доведу до резултата супротних прокламованим. Циљ рада је да осветљавањем појединих примера искуства земаља у транзицији и ослањањем на утемељену теоријску литературу назначи могуће правце којим поменуте замке могу да буду избегнуте.  Употребом дескриптивне и компаративне научне методе и теоријском анализом, рад настоји да синтетише стручно становиште које може имати не само теоријску већ и друштвену вредност. Суштину тог становишта одређује залагање за регулаторном и корегулаторном интервенцијом која би у демократском духу обезбедила трајање медија који делују у јавном интересу.