Izaberi jezik:

Pol Mojzes

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Departman studija religije – Rouzmont Koledž

PERIODIKA

DIJALOG KAO PREKRETNICA U ODNOSIMA IZMEĐU CRKAVA I RELIGIJA

Generalni pregled procesa prelaza od suparništva i sukoba do tolerancije, saradnje i ekumenskog dijaloga, prvo među hrišćanskim crkvama, a zatim među svetskim religijama. Saradnja i dijalog su vidno napredovali u drugoj polovini dvadesetog veka i uzeli su svetske razmere. Zbog istorijskih sukoba na Balkanu je išlo malo teže, ali i tu je učinjen veliki napredak dok nisu izbili ratovi 1990-ih. Uključena su pravila za uspešnije vođenje međureligijskog dijaloga, koji bi trebao da postane redovan deo civilizovanog života.

ç