Izaberi jezik:

Petar Pušonja

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

PERIODIKA

UPRAVLJANJE IMIDŽOM U KRIZNOJ SITUACIJI: STUDIJA SLUČAJA „PERSONA NON GRATA“

U radu iznosimo rezultate analize medijskog nastupa Željka Komšića, sprovedene sa ciljem utvrđivanja dominantne strategije upravljanja imidžom za vrijeme izborne kampanje i nakon izbora. Akcenat smo stavili na period nakon proglašavanja Komšića nepoželjnim u opštinama sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Navedena pojava posmatrana je u okviru teorijskog određenja krize, uz ukazivanje na specifičnosti kriznog komuniciranja u različitim fazama krizne situacije. Dio rada posvećen je pokretu #SejdoKomsic, kao specifičnom obliku izražavanja nezadovoljstva građana putem društvenih mreža. Prilikom istraživanja korišten je metod analize sadržaja kvalitativnog tipa. Rezultati ukazuju na nepostojanje svih elemenata krize i suštinsku ulogu optužbi u izgradnji Komšićevog imidža i njegove politike kao antiteze protivničkoj. Kriza je sastavni dio Komšićevog imidža, jer bez političke krize koju je u dva ranija navrata izazvala njegova kandidatura i izborna pobjeda, Željko Komšić ne bi privukao značajniju pažnju medija.

ç