Izaberi jezik:

Pavle D. Ivić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ETNOGENEZA I BIOSFERA - Novo viđenje istorije i savremenosti - osvrt na delo Lava Gumiljova

U radu autor prikazuje osnovna stanovišta ruskog mislioca Lava Gumiljova. Etnos se ne može tačno odrediti. Iako nema sadržajne definicije, to ne znači da pojam etnosa nije nešto sasvim određeno i nesumnjivo. Etnos je pre svega u sećanjima, ponašanju i osećanjima pripadnosti. Čovečanstvo kao najširi pojam deli se na superetnose, etnose i subetnose. Gumiljovljevo učenje o etnosu zasnovano je na učenju V. Vernadskog o biosferi i organskoj energiji na zemlji. Etnos je pre svega prirodna pojava kojom društvo i čovek ne mogu mnogo upravljati, manje u superetnosu nego u subetnosu. To je pokušaj da se život ljudskih zajednica direktno poveže i objasni čovekovim neposrednim vezama s prirodnim okruženjem, pre svega s biosferom, s onim što nije uslovljeno društvenim odnosima i istorijom. Novi et­nos uglavnom nastaje pri kontaktu dva ili više etnosa, na razvalinama prethodnog etnosa. Taj kontakt može imati najrazličitije oblike i posledice. Logika etnosa ne dozvoljava da on neposrebno nastavi na dostignućima prethodnih etnosa. Etnogeneza, nastanak i razvoj etnosa je prirodna pojava. Ona je povezana s prirodnim okruženjem etnosa, geografijom, biosferom, bioenergijom, a Gumiljov uvodi i pojam etnosfere. Čovek je prirodno biće i njegove veze s prirodom ne mogu se ni prekinuti, ni potisnuti. Niti koje povezuju čoveka s prirodnim okruženjem nisu uslovljene ni razvojem društva, ni društveno-ekonomskim formacijama.

ç