Izaberi jezik:

Oskar Kovač

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Megatrend univerzitet, Beograd.

PERIODIKA

REFORMA SADRŽAJA I REGULATIVNIH OKVIRA UPRAVLJANJA PRIVREDAMA EVROPSKE UNIJE

Evropska ekonomska i monetarna unija nalazi se u jednoj od najvažnijih i najsloženijih reformi svoje strukturne arhitek­ture, kao i reformi upravljanja celinom svojih privreda. Do ovih promena bi moralo doći i da nije nastala svetska finansijska i ekonomska kriza. Sadašnje reforme su u EU neophodne da bi sva njena tržišta robe i faktora proizvodnje dobro funkcionisala i time povećala efikasnost njenih privreda. Pored ovog načelnog problema, ovaj rad detaljnije analizira postojeće i planirane elemente mehanizma upravljanja privredama EU i Evropske monetarne unije, a zatim podrobno razmatra dobre i slabe strane finansijskog, uključujući fiskalnog, siste­ma EU i EMU. Zatim se monetarni sistem i politika analiziraju u detalje. U svim ovim oblastima se pripremaju temeljne reforme po­sle kojih će EU i EMU ojačati. U suštini, potrebno znanje i iskustvo za to postoji u zemljama EU i nema razloga zbog kojih Unija, kao razvijeno područje sa 500 miliona stanovnika i više od šest decenija mirnodobskog suživota, sa još uvek dobrim obrazovnim sistemom i uklopljenošću u sve tokove svetske privrede, ne bi ojačala svoju efikasnost i svoj pripadajući položaj vrlo značajnog dela multipolarnog sveta.

ç