Olivera Marković-Savić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

PERIODIKA

RATNI VETERANI: PERCEPCIJA INSTITUCIONALNE PODRŠKE

Rad se bavi odnosom državnih institucija prema ratnim veteranima u Srbiji posmatrano iz perspektive veterana. Na tragu Maleševićeve[1] teorije rata, kao organizovanog nasilja i ideološke legitimacije, pokazano je kako ovi društveni mehanizmi deluju u miru, iz ugla ratnih veterana. U istraživanju je sudelovalo 30 ratnih veterana koji su učestvovali u ratovima na teritoriji biživše Jugoslavije. Ispitani su metodom polustrukturisanog intervjua. Cilj istraživanja bio je da se utvrde mišljenja, stavovi i iskustva ratnih veterana o vlastitom položaju u društvu kroz najvažnije aspekte interakcije sa državnim institucijama. Rezultati istraživanja pokazuju da u samopercepciji ispitanika preovladava nezadovoljstvo zbog: a) (ne)priznavanja različitosti koju učestvovanje u ratu donosi, odnosno specifičnosti tegoba koje podrazumeva proces prelaska iz ratnog u mirnodopski način života, b) stereotipnog i etiketirajućeg stava državnih službenika, v) fragmentacije veteranske populacije u vidu diskriminatornih praksi pravosuđa. Dobijeni nalazi sugerišu da stvoreni institucionalni preduslovi za uključenost u socijalni život nisu dovoljni da pripadnici proučavane grupe mogu da se izbore s manifestnim problemima, ali još više sa latentnim preprekama u svom pokušaju da „nastave život“ u mirnodopskim uslovima, koji su nekada prekinuli kako bi, kao vojni obveznici učestvovali u ratnim dejstvima. U radu su sagledani pre svega nematerijalni aspekti socijalne isključenosti koji potiču od prelaska sa ratnih uslova života na mirnodopski način života.

ç