Изабери језик:

Оливер Николић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за упоредно право, Београд

периодика

ЗАКОНОДАВНИ ПОСТУПАК У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Законодавни поступак представља један од кључних елемената функционисања власти у демократским државама. Рад се састоји из три дела: у првом је дато теоријско разматрање законодавног поступка, у другом делу се анализира процес доношења закона у Народној скупштини Републике Србије и у трећем делу се говори о унапређење тог поступка у процесу интеграције у Европску унију. Аутор је обрадио ову комплексну тему и дао виђење сваке фазе законодавног поступка како у теоријском тако и у позитивно-правном смислу. Указано је и на одређене проблеме унутар процеса усвајања закона, и то на чињеницу да се велики број закона доноси по хитном поступку и на одређену нетранспарентност и нејасно правно одређење института јавне расправе.