Izaberi jezik:

Oliver Nikolić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za uporedno pravo, Beograd

PERIODIKA

ZAKONODAVNI POSTUPAK U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INTEGRACIJE

Zakonodavni postupak predstavlja jedan od ključnih elemenata funkcionisanja vlasti u demokratskim državama. Rad se sastoji iz tri dela: u prvom je dato teorijsko razmatranje zakonodavnog postupka, u drugom delu se analizira proces donošenja zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u trećem delu se govori o unapređenje tog postupka u procesu integracije u Evropsku uniju. Autor je obradio ovu kompleksnu temu i dao viđenje svake faze zakonodavnog postupka kako u teorijskom tako i u pozitivno-pravnom smislu. Ukazano je i na određene probleme unutar procesa usvajanja zakona, i to na činjenicu da se veliki broj zakona donosi po hitnom postupku i na određenu netransparentnost i nejasno pravno određenje instituta javne rasprave.

ç