Izaberi jezik:

Oliver Aleksandar Andonov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti i finansijske kontrole, MIT Univerzitet, Skoplje, Republika Makedonija.

PERIODIKA

OČUVANJE I REALIZACIJA NACIONALNIH INTERESA KROZ PRIZMU EVROPSKE BEZBEDNOSNE POLITIKE

Cilj istraživanja povezanosti nacionalnih intere­sa i Evropske bezbednosne politike jeste sagledavanje mogućnosti država iz regiona da sačuvaju svoj identitet i ostvare svoje vitalne i trajne nacionalne interese kroz članstvo u Evropsku uniju. U isto vreme, da kroz praktično sprovođenje Evropske bezbednosne politike aktivno dopri­nose i učestvuju u izgradnji Evropskog bezbednosnog identiteta, kao baza očuvanja nacionalnih interesa zemalja članica Unije i vitalnih interesa same Unije. Članstvo u Evropsku uniju predstavlja isključivo ve­liku obavezu u sprovođenju Evropske bezbednosne politike. Ovo sprovođenje često puta može da predstavlja suprotstavljenost nacionalnim interesima, ali je u svakom slučaju pragmatično političko rešenje samih političkih li­dera. Isti lideri, sigurno će se suočiti sa potrebom rešavanja dileme: „da li je stvoreni Evropski identitet ili bolje rečeno Evropski bezbednosni identitet, bitniji u datom trenutku, nego očuvanje i realizacija momentalnih ili nekih trajnih nacionalnih interesa”? Da bi mogli utvrditi relevantna naučna saznanja tokom istraživanja koristićemo komparativnu analizu definisanja i pojmovnog opredeljenja nacionalnih intere­sa, kao i njihovu važnost za pojedine zemlje. Kroz ceo rad, prožima se diskusija o definisanju, determinaciji i pojmovnog opredeljenja nacionalnih interesa, sa stanovišta nacionalne bezbednosne politike nekih značajnijih država i Evropske unije, i model pretvaranja njihovih nacionalnih interesa u prihvaćeni interes većine država u međunarodnoj zajednici. Drugi deo istraživanja, predstavlja case study koji prikazuje rezultate terenskog istraživanja u odnosu na ekspertske stavove povezane sa očuvanjem i realizacijom nacionalnih interesa, kako i poimanje Evropske bezbedno­sne politike kroz Evropski bezbednosni identitet i njen uticaj na ostvarenje nacionalnih interesa na slučaju Repu­blike Makedonije.

ç