Olga Stevanović

PERIODIKA

THE TRUMP ADMINISTRATION’S APPROACH TO ENERGY SECURITY IN POLAND AND THE BALTIC STATES

The subject of this paper encompasses US policy towards Poland and the Baltic States regarding energy security during Donald Trump’s presidency. It is discernible that vast domestic energy resources have created an opportunity for the US to project more power to these countries, and the surrounding region. We argue that Trump and his administration’s perceptions have served as an intervening variable in that opportunity assessment, in accordance with the neoclassical realist theory. The main research question addressed in this paper is whether US has used that opportunity to contribute to energy security in countries it has traditionally deemed as allies. Two aspects of US approach to energy security of the designated countries are taken into consideration: liquified natural gas exports and support for the Three Seas Initiative. The way Trump presented his policy and its results in his public statements has also been considered in this paper. The article will proceed as follows. The first subsection of the paper represents a summary of energy security challenges in Poland and the Baltic States. The second subsection is dedicated to the opportunity for the US to project energy power and to Trump’s perceptions relevant for the opportunity assessment. The third subsection deals with American LNG exports to these countries as a possible way for contributing to energy security in Poland and the Baltic States. The last part of the paper addresses the Three Seas Initiative and US approach to this platform.

PERIODIKA

From Socialist Modernization to Chinese Dream

Prikaz knjige : Mitrović, Dragana. 2019. From Socialist Modernization to Chinese Dream. Belgrade: Institute for Asian Studies, 306 p.

PERIODIKA

POLITIKA SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA PREMA KRALJEVINI SAUDIJSKOJ ARABIJI OD 2009. DO 2017. GODINE

Predmet ovog istraživanja predstavljaju odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Saudijske Arabije u problemskim oblastima energetske i vojne bezbednosti u periodu od 2009. do 2017. godine. U prvom delu rada dat je pregled diplomatskih odnosa SAD i Saudijske Arabije za vreme administracija Baraka Obame, drugi deo rada je posvećen odnosima dve zemlje u oblasti vojne bezbednosti, dok se treći deo odnosi na energetsku bezbednost. Osnovna pretpostavka ovog rada je da je u periodu posle 2009. godine došlo do smanjenja američke energetske zavisnosti od država na Bliskom istoku, uključujući i Saudijsku Arabiju, dok je zavisnost zemalja na Bliskom istoku u oblasti vojne bezbednosti, a pre svega Saudijske Arabije, ostala nepromenjena. Usled toga, u radu se pretpostavlja da postoje odnosi asimetrične međuzavisnosti između dve države. Rad je empirijske prirode, ali je vođen teorijom kompleksne međuzavisnosti u međunarodnim odnosima.

PERIODIKA

The Geopolitics of Global Energy: The New Cost of Plenty

Book review : Lehmann, Timothy C. (ed.), The Geopolitics of Global Energy: The New Cost of Plenty, Lynne Rienner Publishers Inc, Boulder, Colorado, 2017, 283 p

PERIODIKA

BEZBEDNOSNI ASPEKTI INICIJATIVE POJAS I PUT

Cilj ovog rada je predstavljanje kineske inicijative Pojas i put iz ugla teorije o geoekonomiji koja pretpostavlja da sile u usponu koriste prvenstveno ekonomske instrumente za zaštitu nacionalnih interesa i postizanje geopolitičkih ciljeva. U radu je opisan način na koji Narodna Republika Kina upotrebljava inicijativu Pojas i put da bi uvećala svoju ekonomsku moć i bezbednost kroz trgovinsku, investicionu, finansijsku, monetarnu i energetsku politiku. Takođe, navedeni su glavni uzroci zbog kojih je Pojas i put pokrenut, kao i mogući problemi koji prate implementaciju ovog projekta

PERIODIKA

KRIZA VLADAVINE PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI I MEHANIZMI ZAŠTITE OSNOVNIH VREDNOSTI

Ovaj rad istražuje nadležnost Evropske unije za rešavanje krize vladavine prava, način na koji Evropska unija odgovara na ovu krizu i uspešnost pojedinih mehanizama zaštite ove osnovne vrednosti. U radu su analizirani različiti pogledi na nadležnost Evropske unije u rešavanju sistemske krize vladavine prava, koja je započela u Mađarskoj i Poljskoj i preti da se proširi i na druge države članice. Pored toga, ukazano je na problem nedostatka precizne definicije osnovnih vrednosti na kojima se Evropska unija zasniva, prevashodno vladavine prava, što dodatno otežava biranje adekvatnog pristupa rešavanju krize. U radu su opisani mehanizmi zaštite vladavine prava koji postoje na institucionalnom nivou, kao i proceduralni zahtevi koji umanjuju njihovu delotvornost.

PERIODIKA

THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY

Prikaz knjige: Ryan M. Yonk, Jordan Lofthouse, and Megan Hansen, THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY, Praeger, USA, 2017

ç