Izaberi jezik:

Oksana A.Bratina

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Санкт-Петербуршки државни универзитет Центр медиафилософии Санкт-Петербу́рг (Руска Федерација)

PERIODIKA

MARKS: IMA LI “KLASNE BORBE” U SAVREMENOSTI?

Malo je filozofa, možda nema ni jednog, koji su više osporavani a ipak tabuizovan kao Karl Marks. Nije potrebno biti marksist da bi se toga bilo svesno. To što obeležavamo dvestogodišnjicu njegovo rođenja i 170 godina od prvog izdanja Manifesta … ništa na tome ne menja. Marks  je prvi put stigmatizovan još za života i sve do 1917. godine, pa je onda kritikovan i demantovan do kraja vremena welfare state-a (dakle, do kraja sedamdesetih), bačen u prošlost sa proglašavanjem i ustanovljavanjem New World Order-a, zatim ponovo aktuelizovan od krize 2008. godine. To se ne odnosi samo na široku javnost već jednako tako i na struku, kojoj je u njenoj institucionalizovanoj formi ništa lakše nego da se pravi da “slon nije u sobi”.

ç