Изабери језик:

Оксана А.Братина

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Санкт-Петербуршки државни универзитет Центр медиафилософии Санкт-Петербу́рг (Руска Федерација)

периодика

МАРКС: ИМА ЛИ “КЛАСНЕ БОРБЕ” У САВРЕМЕНОСТИ?

Мало је филозофа, можда нема ни једног, који су више оспоравани а ипак табуизован као Карл Маркс. Није потребно бити марксист да би се тога било свесно. То што обележавамо двестогодишњицу његово рођења и 170 година од првог издања Манифеста … ништа на томе не мења. Маркс  је први пут стигматизован још за живота и све до 1917. године, па је онда критикован и демантован до краја времена welfare state-а (дакле, до краја седамдесетих), бачен у прошлост са проглашавањем и установљавањем New World Order-a, затим поново актуелизован од кризе 2008. године. То се не односи само на широку јавност већ једнако тако и на струку, којој је у њеној институционализованој форми ништа лакше него да се прави да “слон није у соби”.