Novak Gajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije

PERIODIKA

SLOŽENOST KORPORATIVIZMA I TEŠKOĆE NJEGOVOG RAZUMEVANJA I ODREĐENJA

Korporativizam je složen politički fenomen dugog trajanja, velike složenosti i raznorodnosti, mnogostrukih oblika i lica. Ta složenost je uslovila različite teškoće njegovog razumevanja i određivanja, kao i različite pristupe tome. U ovome članku uporedno je prikazano šest poznatijih definicija korporativizma, karakterističnih po različitim gledištima na njega: društveno-organizacionom, institucionalnom, procesnom, institucionalno-procesnom, ekonomskom i doktrinarnom. Potom je ukazano na četiri teškoće za razumevanje i određenje korporativizma: različita značenja ovog pojma, širok spektar onoga što se pod njime podrazumeva, stigmatizacija samog izraza korporativizam i naposletku njegova pogrešna upotreba. Na kraju je iznet predlog minimalne definicije korporativizma, kojom se mogu obuhvatiti analizirane razlike i prevazići analizirane teškoće, koja bi ga dovoljno razlikovala od drugih političkih fenomena.

ç