Изабери језик:

Никша Никодиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд

периодика

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКИХ СТРАТЕШКИХ ПРИСТУПА САД И ЕУ ТОКОМ ПРВЕ ДЕЦЕНИЈЕ „ГЛОБАЛНОГ РАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА“

У тексту се анализирају и пореде начини на које су Сједињене Америчке Државе (САД) и Европска унија (ЕУ) у првих десет година „рата против тероризма“ третирале исти у стратешким документима – својим безбедносним и антитерористичким стратегијама – које представљају основне оквире њихове борбе против тог највећег безбедносног изазова и најозбиљније савремене глобалне претње, а усвојене су након терористичких напада на САД 2001. године. Утврђује се у чему се њихови стратешки приступи разликују, а квалитативном и компаративном анализом садржаја докумената те њихове примене у пракси указује се на безбедносне последице различитих концепција противтерористичке борбе. Дакле, циљ истраживања је: да се утврди каква је природа одговора на тероризам и које су то и какве безбедносне последице различитих противтерористичких стратешких визија и предузетих мера на почетку новог миленијума.