Изабери језик:

Николина Матијевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад.

периодика

ТРАНЗИЦИОНИ И КОНСОЛИДАЦИОНИ ПРОЦЕСИ У ХРВАТСКОЈ И СРБИЈИ: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

Процеси транзиције и демократске консолидације у Хрватској и Србији, предмет су нашег проучавања, као и идејне матрице на којима се започиње и опстојава, у дужем временском периоду, формирање новога политичког поретка. То су, превасходно, идеје o изградњи националне државе, као упоришта за успо стављање посткомунистичког политичког система у овим државама, те извор легитимности нобихрежима.