Изабери језик:

Никола Живић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

периодика

ПОЛИТИЧКА МИСАО И ДЕЛОВАЊЕ ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА У КРАЉЕВИНИ СХС/ЈУГОСЛАВИЈИ

Драгољуб Јовановић је био врло присутан у политичком животу Краљевине СХС (Краљевине Југославије). Својим неуморним деловањем на терену и публицистичким радом привлачио је пажњу свих режима и јавности. Био је у сталној опозицији, прогањан, хапшен, интерниран и осуђиван у време и након диктатуре краља Александра, али и биран за народног посланика. Свој таленат, моралне и интелектуалне снаге, научну и друштвену активност посветио је борби за демократски преображај друштва, за социјално, економско, културно подизање српског села, за добробит сељака и радних слојева становништва. Циљ овог рада је да на основу социолошке анализе садржаја адекватне литературе, укажемо на значај лика и дела Драгољуба Јовановића за проучавање и разумевање друштвено политичких прилика у међуратној Југославији. У том настојању, покушали смо да укажемо и на чињеницу да је део његових идеја, научних елаборација и визија и даље врло релевантан.