Nikola Rajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad

PERIODIKA

GEOPOLITIČKI OKVIR RUSKE VOJNE INTERVENCIJE U UKRAJINI

Predmet i problem rada činisagledavanje ruske vojne intervencije u Ukrajini, počevši s pogledom na istorijski i politički kontekst koji je doveo do sukoba, zatim sa osvrtom klasične i savremene geopolitičke pozicije Ukrajine, nakon čega se prelazi na proklamovane ciljeve ”specijalne vojne operacije” i njen tok. Cilj rada jeste svrstavanje sukoba u geopolitički okvir i sagledavanja geopolitičkih implikacija koje će prouzrokovati, oslanjajući se na teorijski pristup realizma. Rezultati rada prognoziraju dublju polarizaciju novu blokovsku podelu sveta, nalik onoj za vreme Hladnog rata.

PERIODIKA

POVLAČENJE AMERIČKIH TRUPA IZ AVGANISTANA: IZLAZNE STRATEGIJE

Nakon dvadeset dugih i frustrirajućih godina, Amerika se najzad potpuno povukla iz Avganistana. Ovaj rad daje pregled američkih akcija u toj zemlji, počevši sa invazijom za vreme administracije Džordža Buša Mlađeg, preko likvidacije Osame bin Ladena i suzbijanja aktivnosti Al Kaide, do Obamine administracije, tokom koje je međunarodna ISAF misija završena i za vreme koje je najavljeno povlačenje trupa. Nakon toga sledi pregled aktivnosti za vreme mandata Donalda Trampa, za vreme kojeg su se stvorili uslovi za definitivno povlačenje, kroz potpisivanje sporazuma u Dohi između SAD i Talibana. Poslednji deo rada posvećen je situaciji na terenu za vreme administracije Džoa Bajdena i tokom kompletiranja povlačenja, koje su Talibani iskoristili da ponovo zauzmu celu zemlju i proglase islamski emirat.

PERIODIKA

ODNOS ORGANIZACIJE DOGOVORA O KOLEKTIVNOJ BEZBEDNOSTI (ODKB) SA ŠANGAJSKOM ORGANIZACIJOM ZA SARADNJU I NATO

Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) predstavlja važnu regionalnu bezbednosnu organizaciju, pre svega onu odbrambeno vojnog tipa, koja deluje na turbulentnom postsovjetskom prostoru. Kao takva, ODKB teži saradnji sa drugim srodnim regionalnim organizacijama koje deluju na ovom prostoru. U radu se posmatra odnos ODKB sa NATOM i ŠOS-om (Šangajskom organizacijom za saradnju), njihove međusobne razlike, interesi, vidovi saradnje i/ili njihov izostanak kao i razlozi za to. U radu se daje sumarna ocena ovih odnosa i njihova moguća perspektiva u budućnosti.

ç