Nikola Rajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad

PERIODIKA

ODNOS ORGANIZACIJE DOGOVORA O KOLEKTIVNOJ BEZBEDNOSTI (ODKB) SA ŠANGAJSKOM ORGANIZACIJOM ZA SARADNJU I NATO

Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) predstavlja važnu regionalnu bezbednosnu organizaciju, pre svega onu odbrambeno vojnog tipa, koja deluje na turbulentnom postsovjetskom prostoru. Kao takva, ODKB teži saradnji sa drugim srodnim regionalnim organizacijama koje deluju na ovom prostoru. U radu se posmatra odnos ODKB sa NATOM i ŠOS-om (Šangajskom organizacijom za saradnju), njihove međusobne razlike, interesi, vidovi saradnje i/ili njihov izostanak kao i razlozi za to. U radu se daje sumarna ocena ovih odnosa i njihova moguća perspektiva u budućnosti.

ç