Изабери језик:

Никола М. Косовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Будимпешта

периодика

МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА МЕКЕ МОЋИ: НОВИ ПРИСТУП

Овај рад предлаже нови методолошки приступ мерењу количине меке моћи коју државе имају на располагању. Аутор истражује порекло, савремене облике манифестовања и перспективе меке моћи у билатералним међународним односима. У раду се најпре разматра теоријска позадина концепта меке моћи и тренутно постојећи методолошки приступи њеном мерењу кроз детаљан преглед савремене литературе. Аутор разматра најпознатије индексе и истраживања и истиче њихове предности и недостатке, као и озбиљан недостатак практичне корисности за креаторе политике. Други део рада посвећен објашњењу новог приступа, који се заснива на аргументу да главна карактеристика меке моћи није универзалност примене, већ њена променљивост. У пракси ово значи да неки извори меке моћи који су корисни за Русију у њеним односима са Белорусијом, или за САД у односима са Мексиком, можда неће бити подједнако ефикасни између Русије и Украјине и САД и Канаде. Стога истраживање и мерење капацитета за примену меке моћи једне државе треба спроводити кроз студије случаја, посматрајући специфичне елементе меке моћи и њихову конкретну примену у билатералним односима. Оваква истраживања доносе већу корист у погледу корисних предлога политика. Закључни део рада посвећен је потенцијалној примени овог методолошког приступа кроз разматрање студије случаја руске меке моћи у Србији.