Изабери језик:

Никола Демоња

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Завод за интелектуалну својину, Београд.

периодика

КАРАКТЕР ФРАНЦУСКОГ ЗАКОНА О РАЗДВАЈАЊУ ЦРКАВА И ДРЖАВЕ ИЗ 1905. ГОДИНЕ – КОЛЕВКА КОНЦЕПТА LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE

Закон о раздвајању Цркава и државе од 9. децембра 1905. године плод је крупних друштвених промена које су започеле са Великом француском револуцијом. Циљ овог рада је идентификација и анализа кључних момената историјског развоја правних оквира односа државе и Цркве у Француској. Један од њих је и откривање суштинских особености процеса лаицизације, идеје лаицитета и њене нормативно-правне институционализације, односно објашњење настанка и развоја, садржине и начина функционисања „француског модела“ стриктне одвојености државе и Цркве. Основу тог модела представља идеја лаицитета и њен особен француски израз – концепт laïcité à la française. Већ више од једног века Француска живи духом сепарације који извире из норми Закона из 1905. године и тај период траје скоро подједнако као и период Конкордата. Осим тога, у широком раздобљу своје националне историје (између 1789. и 1905. године) Француска је спознала, институционализовала и стекла искуство у примени пет типова организације религијског живота. Међутим, почетак XXI века мења религијску структуру Француске и религијски рељеф европског континента у целини. Та промена превасходно је везана за појаву муслиманске имиграције. Зато истраживање генезе Закона из 1905. године треба да се веже, у духу Броделовог (Braudel) схватања историје, за „речитив“ сплета прилика који твори историју дугог трајања. Једно од суштинских питања усклађивања лаичке структуре државе и религијске структуре друштва је, како у промењеним друштвено-историјским околностима интерпретирати начело одвојености државе и Цркве? То је темељно питање не само Француске, већ и данашње и будуће Европе. У изналажењу одговора на тако постављено питање огледа се и истраживачко настојање овог рада.