Nikita S. Rudakov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Belgorod University of Cooperation, Economics & Law

PERIODIKA

O PITANJU DRŽAVNE IDEOLOGIJE I NACIONALNE IDEJE

U savremenoj Rusiji nema ideologije koja bi bila imanentna ruskoj civilizaciji i ruskoj državi. Ovakva situacija, u velikoj meri uzrokovana je različitim tumačenjima i konceptima termina „državna ideologija“ i „nacionalna ideja“. Ta razlika u tumačenju termina odražava i razliku u tumačenju problema, i razliku u aspektima analize. U ovom radu pokušalo se uspostaviti terminološko poređenje, i odnos ovog fenomena prema državno-pravnoj stvarnosti. Svaka nacija ima svoju nacionalnu ideju ili traži svoju formulaciju ili izraz. Nacionalna ideja je ono što povezuje naciju zajedno i daje joj stabilnost bez vidljivih materijalnih potpora, omogućava joj da deluje skladno bez spoljne koordinacije, pomaže da se formiraju pravila ponašanja, zakoni i drugi društveni poretci bez direktnih uputstava vlasti. Nacionalna ideja je, s jedne strane, svojevrstan način shvatanja nacionalnih posebnosti, opis i ocena nacionalnog karaktera, način života, istorijska sudbina naroda, a sa druge strane, određivanje glavnih orjentira za moralni, duhovni i društveni razvoj naroda u skladu sa njegovim nacionalnim karakteristikama.

ç