Изабери језик:

Никита С. Рудаков

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Белгородски универзитет за кооперацију, економију и право

периодика

О ПИТАЊУ ДРЖАВНЕ ИДЕОЛОГИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ ИДЕЈЕ

У савременој Русији нема идеологије која би била иманентна руској цивилизацији и руској држави. Оваква ситуација, у великоj мери узрокована је различитим тумачењима и концептима термина „државна идеологија“ и „национална идеја“. Та разлика у тумачењу термина одражава и разлику у тумачењу проблема, и разлику у аспектима анализе. У овом раду покушало се успоставити терминолошко поређење, и однос овог феномена према државно-правној стварности. Свака нација има своју националну идеју или тражи своју формулацију или израз. Национална идеја је оно што повезује нацију заједно и даје јој стабилност без видљивих материјалних потпора, омогућава јој да делује складно без спољне координације, помаже да се формирају правила понашања, закони и други друштвени поретци без директних упутстава власти. Национална идеја је, с једне стране, својеврстан начин схватања националних посебности, опис и оцена националног карактера, начин живота, историјска судбина народа, а са друге стране, одређивање главних орјентира за морални, духовни и друштвени развој народа у складу са његовим националним карактеристикама.