Izaberi jezik:

Nevena Jovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

SPOLJNOPOLITIČKE TEME KAO ELEMENT IZBORNE STRATEGIJE HILARI KLINTON NA PREDSEDNIČKIM IZBORIMA U SJEDINjENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA 2016. GODINE

Predmet istraživanja ovog rada je pristup spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država kao element izborne strategije Hilari Klinton na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine. Identifikacija spoljnopolitičkih tema i njihov tretman u izbornoj kampanji poslužiće da se utvrdi vrednosna orijentacija Hilari Klinton, samo poreklo i koreni njenog pristupa spoljnopolitičkim temama, kao i da se utvrdi veza između vrednosne orijentacije i spoljne politike za kakvu se zalagala. Najpre će biti reči o (spoljnopolitičkim) temama kao faktoru izborne motivacije na osnovu socio-psihološkog modela izbornog ponašanja, izbornoj strategiji i vrednosnoj orijentaciji kao njenoj osnovi i savremenom političkom mitu kao jezgru. U radu su analizirani govori kandidatkinje i tri predsedničke debate. Takođe, izborni program Hilari Klinton korišćen je da dopuni ili pojasni nešto što je u predsedničkim debatama već spomenula. Glavni argument je da pristup Hilari Klinton spoljnoj politici ima duboke korene u američkoj istoriji i tradiciji, da je u dobroj meri oblikovan njenim pređašnjim političkim iskustvom i da se temelji na mitu o američkoj izuzetnosti u duhu Vilsonijanaca.

ç