Izaberi jezik:

Nevena Jovanović 1

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Univezitet Union Nikola Tesla, Beograd

PERIODIKA

FINANSIRANJE IZBORNE KAMPANJE U REPUBLICI SRBIJI

Izbornim kampanjama, kao osnovnim političkim aktivnostima poklanja se velika pažnja, posebno u pogledu finansiranja troškova izbornih aktivnosti. Finansiranje izborne kampanje u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti kojim se definišu i uređuju izvori, obim i ograničenja, evidencija i kontrola finansiranja. Po pravilu, pitanje finansiranja političke kampanje postavlja se po završetku izbornog procesa, a kao najveći problem ističe se nedovoljna transparentnost, odnosno javnost podataka i kontrola finansiranja troškova izborne kampanje. Rad finansiranje izborne kampanje prevashodno ima za cilj da ukaže na pravnu regulativu kojom se reguliše oblast finansiranja političkih kampanja u Republici Srbiji, a u vezi sa tim, posebnu pažnju zavređuje kontrola troškova izborne kampanje koja je u nadležnosti Angencije za borbu protiv korupcije. Nivo političke kulture i političke odgovornosti u Republici Srbiji ukazuje na pogodne uslove za razvijanje političke korupcije koju je neophodno svesti na najmanju moguću meru. Imajući u vidu navedeno, strog nadzor, precizni i strožiji propisi i veća transparentnost podataka o troškovima izbornih aktivnosti političkih subjekata, mogu doprineti smanjenju mogućnosti za koruptivno delovanje u oblasti politike. Konačno, analizom pravnih dokumenata iz oblasti finansiranja političkih kampanja mogu se dati predlozi i preporuke za unapređenje pravnih odredbi iz ove oblasti.

PERIODIKA

POLITIČKA ODGOVORNOST NOSILACA IZVRŠNE VLASTI U REPUBLICI SRBIJI

U ovom radu se analizira pitanje političke odgovornosti nosilaca izvršne vlasti sa akcentom na politički sistem Republike Srbije. Rad najpre ukazuje na osnovno značenje pojma odgovornosti i njegove oblike, a zatim posebnu pažnju posvećuje političkoj odgovornosti kao jednom od oblika odgovornosti nosilaca izvršne vlasti. Autor ima za cilj da prikaže osnovne probleme i uzroke neostvarivanja političke odgovornosti u Republici Srbiji i uopšte, i da objasni zbog čega se, po pitanju uspostavljanja političke odgovornosti nosilaca izvršne vlasti situacija neće ništa bitno menjati u bliskoj budućnosti. Premda autor obrađuje pitanje političke odgovornosti u Republici Srbiji, može se zaključiti da generalno posmatrano situacija je u gotovo svim državama i u svim političkim sistemima manje više slična i gotovo svaka država se suočava sa istim problemima, uz neznatne oscilacije u razlikama.

ç