Nenad Spasojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

PERIODIKA

ISTRAŽIVANjE O ZASTUPLJENOSTI ŽENA NA ZNAČAJNIM DRUŠTVENIM POLOŽAJIMA U REPUBLICI SRBIJI

Položaj žene u Srbiji menjao se tokom decenija, od njene prvobitne uloge majke i domaćice unutar domaćinstava. Danas se žene u Srbiji nalaze na značajnim položajima, teže ostvarivanju svojih karijera, odavno imaju i pravo glasa i odlučivanja, ali su ujedno i dalje stub domaćinstava. Cilj ovog rada je da prikaže i objasni koliko se uloga žene u Srbiji zaista promenila i da li žene danas uživaju veća prava nego što su ih pre imale. U radu je korišćen aksiološki teorijsko-metodološki pristup, kao i kombinovane metode. Takođe, kroz rezultate istraživanja koje su sproveli studenti druge godine studija i akademsko osoblje Fakulteta političkih nauka u Beogradu u aprilu 2020. godine, biće predstavljeni i stavovi 710 građanki i građana Srbije po pitanju položaja žena na značajnim društvenim položajima. Pored toga, biće analizirani i njihovi stavovi i o drugim aspektima koji su ključni kada se govori temi zastupljenosti žena na značajnim društvenim položajima.

ç