Izaberi jezik:

Nenad Radović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

STRATEŠKI PRAVCI EVROPSKE UNIJE ZA SUPROTSTAVLJANJE KRIMINALITETU I NJIHOV ZNAČAJ ZA REPUBLIKU SRBIJU

Teroristički napadi, veliki broj migranata iz ratom zahvaćenih područja Azije i Afrike, organizovani i visokotehnološki kriminalitet, kod mnogih građana su stvorili strah za ličnu i porodičnu bezbednost. Trenutni oblici saradnje na međunarodnom nivou više nisu dovoljni, sve češće se govori o novim operativnim modelima saradnje, koji uključuju i formiranje nadnacionalnih operativnih jedinica. Bezbednost EU i globalna bezbednost su međusobno povezane i uslovljene kategorije. Evropskom agendom bezbednosti 2015‒2020. godine, unapređeni su instrumenti za suprotstavljanje kriminalitetu predviđeni u Strategiji unutrašnje bezbednosti EU iz 2010. godine. Posebna pažnja je posvećena razmeni informacija, operativnoj saradnji, obuci i istraživanjima kriminaliteta. Analogno geografskoj poziciji Republike Srbije i želji da postanemo članica EU deo analize je posvećen pravnim i institucionalnim kapacitetima Republike Srbije za saradnju. Na kraju, kritički je ukazano na probleme i mere za unapređenje međunarodne saradnje.

PERIODIKA

ETIČKI IZAZOVI U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Značaj teme ovog rada multiplikuje se time što je akcenat na etici u savremenom društvu i ekonomiji, ali i njenom aktuelnošću. Naime, etika predstavlja vrlo aktuelnu temu, a rasprave i dileme oko nje privlače ogromnu pažnju različitih zainteresovanih strana. Potrošači kao da su sve zahtevniji u odnosu na preduzeća, a mediji takođe, kao da neprestano zadržavaju svoju pažnju na državnim i korporativnim zloupotrebama i propustima svih ostalih vrsta. Istovremeno, čini se da i sama preduzeća sve više priznaju da nešto što je okarakterisano kao etičko zapravo može biti dobro za poslovanje. Shodno tome, osnovni cilj istraživanja je sagledavanje i ocena etičkih izazova i kritičnih slučajeva u uslovima globalizacije koja značajno menja društvene i ekonomske odnose. Za realizaciju istraživačkog zadatka koristi se metod posmatranja i analiza sadržaja, korišćenjem relevantne literature po pitanju etike i globalizacije u savremenom društvu. Sprovedeno istraživanje etičkih izazova u uslovima globalizacije navodi na zaključak kako etička pitanja i bojazni sa kojima se danas suočavamo nisu više povezani sa ograničenim okvirima nacionalnih ili regionalnih scena. Ova pitanja dobijaju globalne dimenzije i na taj način zahtevaju globalna rešenja. Potrebno je da se osmisle etički propisi koji pokrivaju relevantne aspekte. Posledično, države bi trebalo da usvoje i primene ovakve propise i pravila, jer je to najefikasnije sredstvo da se zaštite njihovi građani, nacionalni interesi i globalno okruženje od opasnosti slobodnog tumačenja etike od strane međunarodnih korporacija.

ç