Izaberi jezik:

Nenad Đorđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za bezbednost i diplomatiju, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“

PERIODIKA

EKONOMSKA DIPLOMATIJA I SVETSKA EKONOMSKA KRIZA

Ekonomska diplomatija predstavlja budućnost di­plomatije, jer je u okolnostima globalizacije svetske privrede i politike postala osnovno sredstvo prodora na svetsko tržište. Glavna funkcija ekonomske diplomatije je zaštita nacionalnih inte­resa u međunarodnim ekonomskim odnosima. S druge strane, suočavamo se sa svetskom ekonomskom krizom koja, pored ostalog, teško opterećuje međunarodne odnose i bitno utiče i na profilisanje aktuelne ekonomske diplomatije. U ovom radu je učinjen pokušaj da se ukaže na neke aspekte njihovog međusobnog odnosa koji, po mišljenju autora, zaslužuju pažnju.

PERIODIKA

EVROATLANTSKA DIMENZIJA BEZBEDNOSTI SRBIJE

U radu je obrađena evroatlantska dimenzija bezbednosti na primeru studije slučaja Republike Srbije. Osim uvodnog dela u kome je dat kratak osvrt na transformaciju sektora bezbednosti posle 2000. godine, akcenat je stavljen na aktuelno stanje i domete bezbednosne politike države i nacionalnog sistema bezbednosti Srbije prema oba pola evroatlantskih bezbednosnih integracija (Evropske unije i NATO-a). U tom kontekstu je razrađen odnos Srbije prema evropskim bezbednim integracijama, kako u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike, tako i u oblasti unutrašnje bezbednosti Unije. Odnos države prema Severnoatlantskoj alijansi prikazuje značajne promene u poslednjih 15-tak godina, koje se kreću u okviru deklarisane vojne neutralnosti od 2007. godine.

ç