Izaberi jezik:

Nemanja D. Milinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

LAVIRINT MOĆI: POLITIČKA FILOZOFIJA FRIDRIHA NIČEA

Prikaz knjige: Vesna Stanković Pejnović, Lavirint moći: politička filozofija Fridriha Ničea, Novi Sad, Mediterran, 2014, 247 str.

ç