Izaberi jezik:

Nebojiša Maksimović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

PERIODIKA

ETNOKONFESIONALNI MOMENAT U ADMINISTRATIVNOJ PODELI – PRIMERI KRALJEVINE SHS I DRUGE POLJSKE REPUBLIKE

Rad predstavlja pokušaj da se utvrdi veza između administrativno-teritorijalne organizacije i etnokonfesionalne strukture stanovnika na primerima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Republike Poljske u međuratnom periodu. Obe zemlje, pored svih razlika, imale su visok procenat nacionalnih manjina, uz složenu konfesionalnu stukturu. U skladu sa tim, analizirani su popisi stanovništva i pojedini akti, na osnovu kojih je izvedena administrativna organizacija. U Kraljevini SHS kreiran je veći broj manjih oblasti, kako bi se u svesti ujedinjenog naroda relativizovao značaj nekadašnjih državnopravnih celina i istorijskih granica. Poljska vojvodstva nisu kreirana na istim principima, ali se njihovo teritorijalno oblikovanje, kao i u jugoslovenskom slučaju, može analizirati u širem kontekstu etničkih i konfesionalnih odnosa.

ç