Nataša Stanojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Megatrend univerzitet, Beograd.

PERIODIKA

UZROCI PADA STRANIH INVESTICIJA U RUSKOJ FEDERACIJI

U početnom periodu tranzicije ruske privrede priliv stranih investicija bio je nedovoljan, direktne investicije u privredu su činile njihov manji deo, (a i on je bio koncentrisan u sirovinske i izvozne grane) dok su najveći deo predstavljali krediti, broj investitora je bio veoma ma­li, zbog čega su im zahtevi bili izuzetno veliki. Posle više od decenije hroničnog nedostatka stranih investicija, početkom 2000-tih godina strani kapital u Rusiji počinje značajno da se uvećava, da bi u 2007. dostigao rekordne raz­mere. Rusija je ovih godina bila pri samom svetskom vrhu po prilivu stranih direktnih investicija. Već 2009. godine usledio je pravi kolaps. Strane investicije u Rusiji su za godinu dana prepolovljene. Tekst „Uzroci pada stranih investicija u Ruskoj Fe­deraciji“ istražuje moguće uzroke ovog naglog gubitka interesovanja stranih investitora za rusko tržište. Za pad investicija od 48% u Rusiji za samo nekoliko meseci teško može da bude odgovoran bilo koji pojedinačni fak­tor. Zato su u analizu uključeni svi potencijalni uzročnici ovih krupnih promena. Analiziraju se poreklo i struktura stranih investicija, uticaj Svetske finansijske krize, istražuju se eventualne promene investicione klime i posebno promene u zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, s obzirom da je novi zakon o stranom kapitalu usvojen neposredno pre toga i da je izazvao burne reakcije najvažnijih svet­skih investitora.

ç