Izaberi jezik:

Nataša Midić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

EVOLUCIJA EKOLOŠKE POLITIKE NA PRIMERU REPUBLIKE SRBIJE

S ciljem da se izvuku pouke iz dosadašnjeg razvoja ekološke politike u Republici Srbiji, u radu će se istorijskim, funkcionalnim i metodom teorijske analize uočiti propusti, ali i prvi pomaci u evoluciji ove grane političkih nauka. Analiza obuhvata period od osamdesetih godina 20. veka i prvih koraka u razvoju ekološke politike u Srbiji kao tadašnjoj republici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, preko institucionalnog razvoja unutar Savezne Republike Jugoslavije i kasnije Srbije i Crne Gore, pa sve do savremenih napredaka u Republici Srbiji. Sagledavanjem istorijske retrospektive, ovaj rad pruža odgovor na pitanje da li je Republika Srbija na pravom putu kada se govori o razvoju ekološke politike. Imajući u vidu da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2014. godine, posebna pažnja u analizi posvećena je periodu od tada do danas ne bi li se uočio uticaj Evropske unije na razvoj ekološke politike u Srbiji. Takav uticaj je i te kako primetan, s obzirom na to da je domaće zakonodavstvo u velikoj meri usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije. Ipak, ono što nedostaje jeste implementacija postojećih zakona i inspekcijski i sudski nadzor nad primenom tih zakona.

ç