Izaberi jezik:

Nataša Ljubomirović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola za socijalni rad Beograd

PERIODIKA

IZAZOVI I POTEŠKOĆE U RADU SA DECOM U OBLASTIMA MENTALNOG ZDRAVLJA ZA VREME PANDEMIJE

Mentalno zdravlje dece i mladih je često veoma ugroženo. Pandemija Korona virusa 2019 (COVID-19) dovela je do velikih promena poput ograničenja kretanja, zabrane putovanja i sprovođenja striktinih preventivnih mera (izolacija, socijalno distanciranje, nošenje zaštitne opreme). Sve navedeno dovodi do značajnih promena u životima dece, mladih i njihovih porodica. Ustanovljeno je da 2,2 milijarde dece i adolescenata sa problemima mentalnog zdravlja predstavljaju blizu jedne trećine populacije u svetu. Traumatsko iskustvo ostavlja traga na pojedinca, ali je traumatsko iskustvo za svakoga individualno. Što za jednu osobu predstavlja traumatsko iskustvo za drugu to ne mora biti. Dakle, ono je individualno i definiše se kao subjektivni doživljaj objektivne stvarnosti. Cilj ovog rada je da pokaže rad psihijatra sa decom u vreme iznenadne krize koja je prouzrokovana pandemijom COVID-19. Metod rada: Ilustrativni prikazi pacijenata koji su se javljali u Institutu za mentalno zdravlje tokom pandemije. Zaključak: U kriznim i konfliktnim situacijama postoji verovatnoća da će biti neophodno da se organizuju preventivni i interventni programi istovremeno. Deci je potrebna pomoć kako bi se ublažile akutne posledice krizne situacije, a preventivni programi su potrebni da spreče dodatne prateće posledice kao što je slabija briga i nega dece, usled zauzetosti roditelja poslom, stariijim članom porodice, obolelim članom i sl. Roditelje treba podsticati da se podučavaju o načinima na koji se deca mogu zaštiti od nepovoljnih uticaja.

PERIODIKA

STIGMA I ANTISTIGMA INTERNO RASELJENIH LICA - ŠANSA ZA NOVO DOBA

Predmet ovog rada je prikaz primene modela socijalnog rada sa grupom u lokalnoj zajednici. Grupni rad ima višestruku primenu u različitim kriznim, ali i stabilnim, odnosno uobičajenim okolnostima. Opisani model rada u zajednici baziran je na radu sa novonastalim socijalnim grupama, koje čine ugroženi i marginalizovani ljudi - interno raseljena lica sa područja Kosova i Metohije. Različite okolnosti, politička i tranziciona zbivanja na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije i konačno u Republici Srbiji dovela su do pojave velikog broja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika iz zapadne Evrope u procesu readmisije, pojavljuju se nove socijalne grupe u zajednici. Ova činjenica je ukazala na potrebu primene grupnog rada u kriznoj situaciji na nivou lokalne zajednice, kako bi se preduzele mere zaštite ugroženih grupa u smislu obezbeđivanja pomoći na psihološkom, socijalnom i zdravstvenom nivou. Na taj način se izbegava diskriminativna praksa i stigma koja postoji među domicilnim stanovništvom. Novi trend i jačanje pružanja usluga ugroženim grupama su zapravo vaninstitucionalni oblici pružanja pomoći. U ovom segmentu važnu ulogu imaju organizacije civilnog društva i multisektorski pristup u radu koji je zapravo holistički pristup u zbrinjavanju ugroženih grupa. Dobro razvijena i organizovana zajednica pruža sigurnost svojim građanima.

ç