Изабери језик:

Наташа Делић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Београду.

периодика

РЕФОРМА ПОСЕБНОГ ДЕЛА КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ: ПРОГРЕСИВНА ИЛИ РЕГРЕСИВНА РЕШЕЊА

Аутор у раду износи критички осврт на реформу посебног дела кривичног законодавства Србије. У првом делу рада, пажња је посвећена изменама и допунама које су извршене током 2009. године. У датом контексту разматрања, констатовано је да у овој фази реформу посебног дела кривичног права примарно дефинише неколико негативих карактеристика: прописивање тежих казни за велики број кривичних дела; наглашена криминализација тј. прописивање нових кривичних дела; одсуство како делимичне – сужавање и прецизирање криминалне зоне, тако и потпуне декриминализације и нарушавање јединства између одредаба општег и посебног дела кривичног права. У другом делу рада, аутор настоји да на теоријском плану конципира стратешки оквир за наставак изградње кривичног законодавства које би било утемељено на доследном поштовању основиних принципа кривичног права, пре свега принципа законитости, и које би, у сваком погледу, могло да одговори потребама ефикасне кривичноправне заштите.