Nadežda Lj. Satarić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity, Beograd

PERIODIKA

NASILЈE NAD STARIJIM OSOBAMA

Predmet ovog rada je analiza sve prisutnije pojave nasilja nad starijim osobama u našoj zemlji. Srbija spada u demografski stare zemlje i suočava se sa brojnim posledicаma starenja stanovništva koje su značajne i dalekosežne. Jedan od izazova je, ne samo za same starije osobe, već i za društvo u celini kako da se starije osobe zaštite od pojava zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja. Cilj rada je da se ukaže na genezu nasilja, posebno nad starijim ženama, pojavne oblike, kao i na nalaze dostupnih istraživanja i podataka. Istovremeno, rad ukazuje na pravce unapređenja sistema zaštite žrtava. Rad se bazira na sintezi različitih izvora. Korišćeni su podaci iz dostupnih istraživanja na temu, statistički podaci o pojavi iz izveštaji ustanova socijalne zaštite, a korišćeni su i drugi dokumenti. Porodično nasilje nad starijima se evidentira tek kod oko 0,12% od ukupne populacije starijih u Srbiji, a kod onih koji su na smeštaju u institucijama socijalne zaštite, kod do 0,8% od ukupne populacije na smeštaju. Nasilje nad starijima je rasprostranjenije i u krugu porodice i u institucijama za smeštaj nego što je ono dokumentovano i procesuirano. Prema dostupnim istraživanjima, ono se kreće od 2% do 10% populacije starijih, a neki oblici zanemarivanja su prisutni i do skoro trećine ove populacije. Nasilnici su najčešće iz kruga najbližih srodnika, a u institucijama su to drugi korisnici. U tek oko 6% evidentiranih slučajeva porodičnog nasilja se izriču mere zaštite ili podnose krivične prijave, dok o efektima istih nema podataka. Date su i preporuke za unapređenje zaštita žrtava.

ç