Изабери језик:

Момчило Диклић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за европске студије, Београд.

периодика

КАКО ЈЕ МИРОСЛАВ КРЛЕЖА ДОПРИНЕО РАСПАДУ ЈУГОСЛАВИЈЕ

У раду се анализирају „аргументи“ на којима почива улога Мирослава Крлеже и његов допринос распаду Југославије као и његов однос према српском народу. Опширно су представљене карактеристике Крлежиног односа према стварању прве јужнословенске заједнице, имајући у виду да је посебно жалио за распадом Аустро-Угарске 1918. године. Својим неучествовањем на антифашистичкој страни током Другог светског рата, није веровао ни у другу социјалистичку Југославију, која је, упркос сложених околности, била ство­рена. Међутим, врло брзо је почео прорицати и њену пропаст. Био је у праву, али је тој пропасти својим ангажманом на разне начине максимално доприносио.