Изабери језик:

Млађен Ковачевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Економски факултет, Универзитет у Београду.

периодика

ДИМЕНЗИЈЕ И УЗРОЦИ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У СРБИЈИ

Србија се налази у тешкој економској кризи. Основни узрок те кризе је дефектан концепт привредних реформи коjи се примењује од почетка 2000. године и који је довео до екстремно прецењене вредности динара, нагле и претеране либерализације увоза, па је он енормно повећан и све ве­ћом ценовном конкурентношћу систематски гушио домаћу производњу, а посебно извозно оријентисану производњу и услуге. Тако је привреда Србије бивала све више захваћена тзв. „холандском болешћу“. Уз то, и концепт приватизације имао је озбиљне слабости, па је и он знатно допринео јачању економске кризе. У таквим условима светска економска криза је само појачала економску кризу у Србији. Због свега тога, Србија би морала што пре усвојити дугорочну стратегију привредних и друштвених реформи.

периодика

УРУШАВАЊЕ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА У СРБИЈИ: ДИМЕНЗИЈЕ, УЗРОЦИ И МОГУЋНОСТИ ЊЕГОВОГ ЗАУСТАВЉАЊА

Током друге половине 20. и почетком 21. века природни прираштај становништва Србије је имао опадајући тренд. Процес депопулације Србије је резултат историјских збивања, културно-историјског наслеђа и менталитета сопственог становништва. Емиграције становништва су само убрзале тај процес. Људски капитал Србије је урушен. Главни задаци ауторовог истраживања били су: разматрање историјског наслеђа и савремених проблема демографског развитка, научно сагледавање демографских и недемографских утицаја на формирање људског капитала и на токове демографске транзиције, као и сагледавање економских последица биолошке депопулације. Аутор износи аргументе и тврди да се негативан процес може зауставити. Залаже се за окупљање истинске научне елите из више области која би добила задатак да уради нацрт визије будућег друштвеног и привредног система Србије. Након свестраног разматрања једног таквог документа о будућности Србије, и низ конкретних дугорочних стратегија, Парламент би такве документе усвојио и бринуо о њиховој доследној примени.