Izaberi jezik:

Mladen Stojadinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

POJAM I ISTORIJA IDEJE KOSMOPOLITIZMA OD ANTIKE DO XX VEKA

U radu će se razmatrati pojam kosmopolitizma, njegovo savremeno značenje i istorijski put kojim se ovaj pojam razvijao i menjao u zapadnoj filozofiji i nauci, počev od antike, preko prosvetiteljstva, pa do modernih tumačenja i upotrebe. Cilj rada je da se pokaže na koji način je pojam kosmopolitizma utkan u promišljanje politike i čoveka uopšte kod različitih mislilaca, i da se argumentuje da se njegovo izvorno značenje, i pored izvesnih prilagođavanja tokom vekova, nije suštinski izmenilo. Osim toga, tvrdiće se da navedeni pojam nikad nije izgubljen iz delokruga, makar evropske, misli i da predstavlja konstantno prisutan odgovor na mnoga pitanja koja je društveni razvoj postavio i postavlja. I pored toga, razlikuju se istorijski periodi u kojima je intenzitet upotrebe i snaga navedenog koncepta velika, od onih u kojima je kosmopolitski upliv zanemarljiv. Rad je podeljen u nekoliko poglavlja. Najpre će se govoriti o kosmopolitizmu u stoičkoj filozofiji, koja je izvorno polje za najveći broj kasnijih koncepcija i okruženje u kojem je sam pojam iznedren u iole jasnijem značenju. Zatim će jedan deo rada biti posvećen kosmopolitizmu helenističkog perioda i odnosu sa hrišćanstvom. Sledi poglavlje o kosmopolitizmu u 18. veku i idejama Anaharsisa Klotsa, pa o Imanuelu Kantu kao najznačajnijem filozofu kosmopolitizma modernog doba. Rad se završava kratkim zaključkom u kome se sumiraju ključni nalazi i daju određeni predlozi i sugestije po pitanju istraživanja pojma kosmopolitizma.

ç