Izaberi jezik:

Mladen M. Milošević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

PERIODIKA

UPRAVLЈANЈE PRAVNIM RIZICIMA KAO ELEMENT KORPORATIVNE BEZBEDNOSNE POLITIKE

Zaštita poslovanja korporacija je predmet istraživanja različitih naučnih disciplina, posebno od početka XXI veka, a usled rastućih bezbednosnih i drugih izazova i rizika. Globalna informaciona povezanost i zavisnost poslovanja od visokih tehnologija, rast terorističke pretnje i razvoj drugih oblika kriminaliteta kao i njihovo usmeravanje ka korporacijskim resursima, a naročito učestalost korporativnog i kriminaliteta belog okovratnika, te brojni izazovi koji potiču iz tržišnih, zakonodavnih, političkih i drugih promena u okruženju, izložile su savremena privredna društva lepezi vrlo heterogenih rizika. Značajno mesto zauzimaju i pravni rizici, čija je analiza u poslovnoj praksi već razvijena, ali je naučna obada tek u začecima. Autori ukazuju na važnost pravnih rizika u kompleksu korporativne bezbednosti i zaštite poslovanja uopšte i prikazuju vodeća teorijska stanovišta o pojmu, prirodi i vrstama tih rizika. Autori se fokusiraju na složene veze između upravljanja pravnim rizicima i korporativne bezbednosti, te ukazuju na važnost kreiranja bezbednosne politike uz uzimanje u obzir pravnih rizika.

PERIODIKA

UGROŽAVANЈE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE TERORIZMOM U SAJBER PROSTORU

Kraj osamdesetih i početak devedesetih godina dvadesetog veka obeležio je nastanak savremenih informacionih sistema čiju osnovu čine personalni računari i računarske mreže. Međusobnim povezivanjem računara putem telekomunikacione mreže nastao je, novi, „nefizički prostor“ ili „digitalni svet“. Za opis ove „eterične stvarnosti“, stvorene u kontaktu čoveka i računara, najčešće se koristi metafora sajber prostor. Sajber prostor je, krajem prošlog i početkom ovog veka, postao nerazdvojan deo društvenog života prosečnih stanovnika većeg dela planete. Autori se koncentrišu na zloupotrebe sajber prostora od strane terorističkih organizacija, usmerene na širenje terorističke ideologije, prikupljanje novih članova i informisanje, ohrabrivanje i učvršćavanje stavova aktuelnih pristalica, psihološko ratovanje, kao i na planiranje akcija i skupljanje sredstava za vršenje svojih aktivnosti. Republika Srbija, kao deo međunarodnog lanca borbe protiv terorizma, je obavezna da preduzme potrebne mere radi prevencije i odgovora na terorističku pretnju u sajber prostoru. Rad donosi analizu karakterističnih načina korišćenja Interneta za informaciono-psihološko ratovanje, a akcenat se stavlja i na tipove argumentacije kojima se opravdava teroristička aktivnost i širi politička ideologija terorističkih organizacija.

ç