Miroslava Gligorić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

ISTORIJA SRPSKE POLITIČKE MISLI - NOVI VEK

Prikaz knjige: Dragan Simeunović, Istorija srpske političke misli - Novi vek, Pravoslavna reč, Novi Sad, 2019, str. 587

PERIODIKA

BEZBEDNOSNI ODGOVOR REPUBLIKE SRBIJE NA UGROŽAVANJE MIGRANTSKOM KRIZOM

Predmet rada je bezbednosni odgovor Republike Srbije na njeno ugrožavanje izazvano savremenom migrantskom krizom koja je kulminirala 2015. godine. Bezbednosni izazovi koje sa sobom nosi migrantska kriza, a sa kojima se danas suočava i Srbija, ponajviše su u domenu organizovanog kriminala, odnosno trgovine ljudima i narkoticima, kao i terorističkog i obaveštajnog delovanja. Cilj rada je da se objasni na koji način je Republika Srbija bezbednosno odgovorila na izazove koje je sa sobom donela migrantska kriza. Namera autora je da utvrdi adekvatnost odgovora Srbije na sve ključne bezbednosne izazove u vezi sa migrantskom krizom, i da predloge kako bi se na osnovu potpunijeg i sistematizovanog saznanja mogla adekvatnije sprovoditi prevencija i uspešnije vršiti suprostavljanje istim. Metode koje se primenjuju u radu su naučno deskriptivna, analiza sadržaja i statistička metoda. Rezultat rada je određenje analiziranih aspekata odgovora Republike Srbije na ugrožavanje njene bezbednosti usled migrantske krize u cilju sveobuhvatnijeg sagledavanja validnosti odgovora na opasnosti od migracija, kao i predlozi i preporuke radi još uspešnijeg otklanjanja njihovih negativnih efekata.

PERIODIKA

MERE U CILЈU SPREČAVANЈA VRŠNЈAČKOG NASILЈA U ŠKOLAMA U SRBIJI

U radu je analiziran fenomen vršnjačkog nasilja kao sastavnog dela života dece u školama, s posebnim osvrtom na mere prevencije i načine sprečavanja vršnjačkog nasilja sagledanih iz različitih uglova u cilju zaustavljanja istog.

Ispoljavanje nasilničkog ponašanja kod dece je praćeno činjenicom da je ono u izvesnim oblicima zajedničko svim društvima i kulturama u svetu. Pažnja društva, medija i naučne javnosti za problem vršnjačkog nasilja postaje izraženija otkako je škola postala mesto njegovog ispoljavanja.

U okviru izlaganja o faktorima rizika za pojavu vršnjačkog nasilja, u radu su predstavljeni neki od najuočljivijih faktora, ali i oni koji mogu umanjiti potencijalno nasilje ili ga pak sprečiti. Stoga je neophodno uzeti u obzir i društvene činjenice koje su dovele do povećanja njegove učestalosti.

Predmet istraživanja ovoga rada su mere u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja, a metode koje se primenjuju u radu su naučno deskriptivna, analiza sadržaja i komparativni metod. Cilj rada je da se analizom brojnih predloga i načina sprečavanja vršnjačkog nasilja dobijenih iz različitih izvora, počev od nastavnika, psihologa, preko Ministarstva prosvete do roditelja i učenika, dođe do određenih stavova, kao dela zaključnih razmatranja, koji bi mogli da doprinesu borbi protiv ovog narastajućeg problema.

Problem vršnjačkog nasilja nije dovoljno rešavati savetima, koji svakako jesu od pomoći u stvaranju kulture nenasilja u školama. Brojne predloge i načine sprečavanja vršnjačkog nasilja sagledane iz različitih uglova potrebno je odabrati prema kriterijumima korisnosti i etičnosti i potom ih ugraditi u društveni ambijent u kome učenici odrastaju. Tek tada možemo očekivati da preventivne, kao i mere intervencije budu delotvorne u pogledu suzbijanja i zaustavljanja vršnjačkog nasilja.

ç