Изабери језик:

Мирослав Јовановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар за социјални рад Пожаревац

периодика

ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У УСТАНОВАМА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И МЕНТАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

Деинституционализација је тесно везана са правима особа са интелектуалним и менталним тешкоћама на живот у заједници и развојем услуга у заједници којима се ови процеси подржавају. Влада Републике Србије се акционим планом у оквиру предприступних преговора за поглавље 19 обавезала да ће усвојити стратегију деинституционализације. У раду се приказују резултати истраживања који су за циљ имали утврђивање ставова запослених према деинституционализацији у шест домова за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама. Реч је о дмовима који су били укључени у пројект „Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима“ (ИПА 2011) и који су оквиру њега развијали услугу становања уз подршку. Резултати истраживања су показали да запослени генерално подржавају процесе деинституционализације, при чему ниво и интезитет подршке зависе од радног места/образовања, година радног стажа и бројем похађаних обука.