Изабери језик:

Мирјана Соколовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар за социјални рад Општине Стара Пазова

периодика

ПОМОЋ У КУЋИ - СОЦИЈАЛНО ПРИХВАТЉИВ И ЕКОНОМСКИ ЕФИКАСАН ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Циљ овога саопштења огледа се у тежњи да подстакне и подржи развој такве јавне политике која добар одговор на изазове савременог друштва проналази у обезбеђивању услуга којима се пружа помоћ човеку у његовом дому, породици и одабраном животном окружењу у свим периодима живота. Овај рад, као и целовита идеја развоја дневних услуга у заједници настала је пре више деценија на визији – да сваки човек треба доживотно да борави у сопственом дому и породици, у познатом, сигурном и њему блиском окружењу. Будући да произилази из конкретне праксе у старопазовачкој средини, тема рада се бави подршком одраслим и старијим лицима иако су практичарима позната и веома добра искуства пружања помоћи у кући деци и младима, односно њиховим родитељима и породицама.Помоћ у кући као свеобухватна услуга у заједници посматрана из стручне и хумане перспективе омогућава да сваки човек оствари своју базичну потребу (основно људско право) да живи у природном друштвеном окружењу, да има свој безбедан и достојанствен оквир живота. Посматрана из перспективе одговорног социјалног развоја и друштвено-политичке оправданости, помоћ у кући спада у ред оних облика социјалне заштите који су нискобуџетни, а истовремено задовољавају потребе великог броја грађана свих узраста што их сврстава у ред незаобилазних садржаја актуелне социјалне политике. Ослоњен на дугогодишње праћење и испитивање потреба старијих (и одраслих) грађана кроз емпиријска истраживања (од 1984.године), и непрекидно испитивање потреба које се одвија паралелно са поступком пружања услуга (од 2003.године) овај рад настаје у дијалогу аутентичног живота појединца и икуственог корпуса практичара. У том оквиру рад приказује резултате добре праксе кроз појединости које се односе на значај јасног дефинисања појма ''помоћ и нега'', примену индикатора за процену потреба, прецизно дефинисање степена подршке, специфичности које доприносе добром квалитету услуга, као и кроз осврт на економску ефикасност и одрживост услуге помоћ у кући.