Изабери језик:

Мира Радојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Београду

периодика

РАЗВОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ (СРПСКЕ) ИСТОРИОГРАФИЈЕ О „ВЕЛИКОМ ОКТОБРУ”

У овом смо раду настојали да укажемо на посебности које је у проучавању Октобарске револуције, њених утицаја и одјека међу Јужним Словенима имала југословенска (српска) историографија. Иако постоји само неколико селективних библиографија радова објављених о овим темама, увидом у њих, као и у више десетина посебних издања и мањих прилога, закључили смо да је њен развој умногоме зависио од владајуће идеологије и типа друштвеног уређења, због чега се издвајају три периода: време између два светска рата, епоха социјалистичке Југославије и раздобље после њеног распада. Теме интересовања, методолошки приступи и (не)научна тумачења углавном су били одређени политичким опредељењима и уверењима историчара који су се њима бавили, националним интересима, постојањем или одсуством научних слобода.