Izaberi jezik:

Miodrag Lemajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

OBAVEŠTAJNO BEZBEDNOSNE SLUŽBE REPUBLIKE HRVATSKE - mehanizmi kontrole

Predmet ove analize su vrste, oblici i mehanizmi institucionalne kontrole i nadzora nad radom obaveštajno bezbednosnih službi Republike Hrvatske, koje su se u periodu od 1991. do 2011. godine razvijale u istoj ravni sa dogradnjom organizacije i delokru­gom rada obaveštajno bezbednosnih ustanova u Hrvatskoj. Analizom su obuhvaćene obaveštajno bezbednosne službe u Hrvatskoj od dolaska Hrvatske demokratske zajednice na vlast u bivšoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u proleće 1990. godine, odnosno jednostranog proglašenja nezavisnosti Republike Hrvatske 1991. godine i raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ključna godina za završni deo analize je stupanje Republike Hrvatske u NATO aprila 2008. godine odnosno homogenizacija postavke obaveštajno bezbednosne zajednice sa standardima Severnoatlantskog pakta. Može se konstatovati da je glavno obeležje reformi ko­re su se odvijale poslednje dve decenije priprema Hr­vatske za članstvo u NATO i proces EU integracija (uslovljavanja) te da su, ujedno, navedene organizacije suštinski pokretači reforme sektora bezbednosti. Tokom navedenog perioda, hrvatske obaveštajno bez­bednosne službe prolazile su kroz više etapa (1991, 1993, 1995, 1997, 2002, 2006) tokom kojih su nekoli­ko puta rekonstruisane i dograđivane. Paralelno sa reformama koje su, političkim odlukama vladajućih establišmenta Republike Hrvatske, sprovođene nad obaveštajno bezbednosnom zajednicom, postepeno su se razvijale politička i civilna kontrola, kao i stručna koordinacija ove zajednice. Razvoj ovog pod­sektora, sve je više bio uslovljavan približavanjem evropskim integracijama i evroatlanskim standardima. Zbog toga je adekvatna pažnja usmerena na sagledavanje kako dosadašnjih praeaca razvoja, tako i savremenih iskustava Republike Hrvatske u organizacije delovanju obaveštajno-bezbednosnih institucija, kao temelja njene obaveštajne zajednice, ali i sistema nacionalne bezbednosti u celini.

ç