Izaberi jezik:

Milovan Radaković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd.

PERIODIKA

Oliver Potežica: VEHABIJE IZMEĐU ISTINE I PREDRASUDE

Prikaz knjige: Oliver Potežica, Vehabije - između istine i predrasude, Filip Višnjić, Beograd, 2007.

PERIODIKA

POLITIČKI I VOJNI ASPEKT NEUTRALNOSTI

Tokom istorije mnoge su države nastojale da pridobiju poziciju državne neutralnosti i na taj način zaštite sopstveno stanovništvo i teritoriju od ratnih operacija. Tradicionalna neutralnost je doživljavala svoje transformacije tokom istorije. Klasična neutral­nost koja podrazumeva da se država koja je u neutralnom statusu nalazi izvan političkih i ekonomskih saveza više nije aktuelna. Neutralnost dobija svoju novu formu jer države mogu biti članice međunarodnih organizacija a da njene vojne snage imaju status neutralnih oružanih snaga. Dakle, u novim uslovima vojna neutralnost može postojati nezavisno od dr­žavne, čak iako je država članica neke međunarodne organizacije.

 

PERIODIKA

NAROD I NACIJA - teorijske škole i pravci

Koncepti društvenih termina Narod i Nacija nisu jednoznačajni, iako se u uobičajenoj terminologi­ji (komunikaciji) često izjednačavaju. S obzirom na procese poznate kao globalizacija, koji su zahvatili međunarodnu zajednicu tokom 20. veka, a koji će svoje konačne rezultate dati u 21. veku, oni će svakako, snažno uticati i na dosadašnje društvene teorije. U ovom radu razmatrane su tradicionalne škole i novi koncepti vezani za političke kategorije kao što su narod i nacija.

 

PERIODIKA

PROBLEMI U KONSTRUKCIJI KOLEKTIVNOG NACIONALNOG IDENTITETA

Jedno od važnih segmenata proučavanja nacionalnih pitanja je i tretiranje kolektivnog identiteta. Njegovi elementi su pored ostalog, i jezik, istorija, kultura, religija, mit i mitologija. Jedno od važnih pitanja kolektivnog identiteta, a koje nije dovoljno naučno proučeno, je i pitanje kolektivne svesti, odnosno proučavanje pitanja vezanih za mentalitet i karakter, određenih manjih ili većih društvenih grupa. Autor u tekstu pokušava da objasni probleme konstrukcije etnopsihologije kao nauke, ulogu političkih elita u formiranju kolektivne svesti kao i različitu društvenu mobilnost malih i velikih na­roda.

 

PERIODIKA

SRPSKA DIJASPORA U REGIONU - POREKLO, INSTITUCIJE I PROBLEMI NA OČUVANJU NACIONALNOG I KULTURNOG IDENTITETA

Srbija u novim uslovima, koji podrazumevaju modernizaciju države, a koja se ne odnosi samo na ekonomiju, već i na međudruštvene odnose, kao jedan od svojih prioriteta postaviće i pitanje osavremenjivanja odnosa matice i dijaspore. Taj novi odnos države prema svojoj dijaspori, briga i zaštita, predstavljaće ujedno i merilo snage Srbije u međunarodnoj zajednici, i posle nestanka Jugoslavije, njeno potvrđivanje sopstvenog identiteta. U literaturi je relativno malo tekstova i radova posvećeno dijaspori u susednim zemljama kao i zemljama koje su nekada bile povezane jugoslovenskom zajednicom. U nekima od njih, kao što je Republika Hrvatska, srpski narod je bio u pravno-institucionalnom smislu, konstitutivni činilac te Republike. Novi istorijski uslovi, učini­li su da institucije srpskog naroda u ovoj Republici, danas predstavljaju institucije u dijaspori. Autor u radu, na primerima srpske dijaspore u Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Grčkoj, daje osnove nastanka i mrežu udruženja srpske dijaspore u ovim zemljama.

 

ç