Изабери језик:

Милован Декић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА

У раду наводим налазе из бихејвиоралних експеримената који доказују да у темељу људског продруштвеног понашања леже рационалне преференције. Најпре појашњавам шта рационалност подразумева, а потом и како се рационалне преференције односе са вредностима и нормама у генерисању друштвене сарадње. Потом наводим могуће одговоре бихејвиоралним економистима који тврде да су људи често ирационални. Затим упућујем на поуке које доносиоци јавних политика могу да извуку из утврђене људске продруштвене рационалности. На крају, уместо закључка, дајем приказ објашњења које је Адам Смит понудио по питању порекла и природе људске продруштвености.