Izaberi jezik:

Milovan Dekić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

JESU LI LJUDI RACIONALNO PRODRUŠTVENI? NEKI DOKAZI IZ BIHEJVIORALNE TEORIJE IGARA

U radu navodim nalaze iz bihejvioralnih eksperimenata koji dokazuju da u temelju ljudskog prodruštvenog ponašanja leže racionalne preferencije. Najpre pojašnjavam šta racionalnost podrazumeva, a potom i kako se racionalne preferencije odnose sa vrednostima i normama u generisanju društvene saradnje. Potom navodim moguće odgovore bihejvioralnim ekonomistima koji tvrde da su ljudi često iracionalni. Zatim upućujem na pouke koje donosioci javnih politika mogu da izvuku iz utvrđene ljudske prodruštvene racionalnosti. Na kraju, umesto zaključka, dajem prikaz objašnjenja koje je Adam Smit ponudio po pitanju porekla i prirode ljudske prodruštvenosti.

ç